MENU

Waluta:
Close

Roger - Podstawy konfiguracji systemu RACS 5

Number of available places: 17
Category:Szkolenie produktowe
Data training: 25-11-2021
Godziny szkolenia: 9:00 - 15:00
Cena szkolenia: Free
Miejsce szkolenia: Oddział Lublin
Hotel pod Kasztanami
Krężnicka 96A
20-518, Lublin

 

RACS 5 skalowalny system kontroli dostępu z elementami automatyki budynkowej.

System kontroli dostępu RACS 5 jest grupą produktów oraz towarzyszącego mu oprogramowania przeznaczoną do realizacji funkcji fizycznej kontroli dostępu, automatyki budynkowej oraz systemu alarmowego w budynkach. System kontroli dostępu RACS 5 jest łatwo skalowalny i może być stosowany w instalacjach o dowolnej wielkości począwszy od tych najmniejszych, bazujących na jednym przejściu do tych największych obsługujących biurowce, hotele czy stadiony.

System kontroli dostępu RACS 5 obejmuje kontrolery wielu przejść serii MC16, czytniki zbliżeniowe MCT, ekspandery wejść/wyjść MCX, program zarządzający VISO oraz aplikację do konfiguracji niskopoziomowej RogerVDM. Ponadto system kontroli dostępu RACS 5 uzupełnia oferta produktowa zawarta w sekcji wspólnej z systemem kontroli dostępu RACS 4

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał budowę, funkcjonalności i strukturę systemu
 • będzie umiał uruchomić system (w tym skonfigurować przejścia, uprawnienia, użytkowników)
 • będzie umiał poruszać się w aplikacji VISO, zmieniać parametry systemu i korzystać z podstawowych narzędzi i funkcji

Agenda szkolenia:

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 (10 minut):
 • Uczestnicy szkolenia proszeni są o obejrzenie we własnym zakresie zapisu webinara teoretycznego dostępnego tutaj i spisanie ewentualnych pytań
 • Przewiduje się 10 min na pytania dotyczące tej części
 1. Konfiguracja niskopoziomowa (15 minut):
 • Omówienie aplikacji RogerVDM
 • Konfiguracja niskopoziomowa płyty kontrolera MC16
 • Konfiguracja niskopoziomowa czytników MCT i ekspanderów MCX
 1. Przygotowanie środowiska programowego (15 minut):
 • Omówienie zasad połączeń
 • Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
 • Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC
 1. Konfiguracja wysokopoziomowa - podstawy cz.1 (80 minut):
 • Kreator kontrolera
 • Kreator przejścia - budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego

Przerwa (15 minut)

 • Tworzenie Harmonogramów
 • Tworzenie Uprawnień do przejść
 • Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
 • Ręczna Synchronizacja ustawień
 • Kreator Osoby On-line
 • Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
 • Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
 • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania

Przerwa (30 minut)

 1. Konfiguracja wysokopoziomowa - podstawy cz.2 (80 minut):
 • Ręczne tworzenie i edycja przejścia (przejście dwukierunkowe)
 • Sterowanie trybem drzwi (Harmonogram, Identyfikacja, przyciski funkcyjne)
 • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
 • Automatyka: tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
 • Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
 • Podmiana uszkodzonego urządzenia
 1. Panel pytań i odpowiedzi (15 minut)

 

RACS 5 skalowalny system kontroli dostępu z elementami automatyki budynkowej.

System kontroli dostępu RACS 5 jest grupą produktów oraz towarzyszącego mu oprogramowania przeznaczoną do realizacji funkcji fizycznej kontroli dostępu, automatyki budynkowej oraz systemu alarmowego w budynkach. System kontroli dostępu RACS 5 jest łatwo skalowalny i może być stosowany w instalacjach o dowolnej wielkości począwszy od tych najmniejszych, bazujących na jednym przejściu do tych największych obsługujących biurowce, hotele czy stadiony.

System kontroli dostępu RACS 5 obejmuje kontrolery wielu przejść serii MC16, czytniki zbliżeniowe MCT, ekspandery wejść/wyjść MCX, program zarządzający VISO oraz aplikację do konfiguracji niskopoziomowej RogerVDM. Ponadto system kontroli dostępu RACS 5 uzupełnia oferta produktowa zawarta w sekcji wspólnej z systemem kontroli dostępu RACS 4

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie znał budowę, funkcjonalności i strukturę systemu
 • będzie umiał uruchomić system (w tym skonfigurować przejścia, uprawnienia, użytkowników)
 • będzie umiał poruszać się w aplikacji VISO, zmieniać parametry systemu i korzystać z podstawowych narzędzi i funkcji

Agenda szkolenia:

 1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 (10 minut):
 • Uczestnicy szkolenia proszeni są o obejrzenie we własnym zakresie zapisu webinara teoretycznego dostępnego tutaj i spisanie ewentualnych pytań
 • Przewiduje się 10 min na pytania dotyczące tej części
 1. Konfiguracja niskopoziomowa (15 minut):
 • Omówienie aplikacji RogerVDM
 • Konfiguracja niskopoziomowa płyty kontrolera MC16
 • Konfiguracja niskopoziomowa czytników MCT i ekspanderów MCX
 1. Przygotowanie środowiska programowego (15 minut):
 • Omówienie zasad połączeń
 • Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
 • Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC
 1. Konfiguracja wysokopoziomowa - podstawy cz.1 (80 minut):
 • Kreator kontrolera
 • Kreator przejścia - budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego

Przerwa (15 minut)

 • Tworzenie Harmonogramów
 • Tworzenie Uprawnień do przejść
 • Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
 • Ręczna Synchronizacja ustawień
 • Kreator Osoby On-line
 • Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
 • Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
 • Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania

Przerwa (30 minut)

 1. Konfiguracja wysokopoziomowa - podstawy cz.2 (80 minut):
 • Ręczne tworzenie i edycja przejścia (przejście dwukierunkowe)
 • Sterowanie trybem drzwi (Harmonogram, Identyfikacja, przyciski funkcyjne)
 • Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
 • Automatyka: tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
 • Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
 • Podmiana uszkodzonego urządzenia
 1. Panel pytań i odpowiedzi (15 minut)

Cena szkolenia:

Free
Osoby prowadzące:

Łukasz Kanarek

Kierownik Produktu firmy Roger.

Czas rejestracji na szkolenie minął w dniu 25.11.2021.

Producer

ALARMTECHASSA ABLOYATTEBOSCHCAMEDAHUAGAZEXGENWAYGORKEHIKVISIONMIKROTIKOPTIVA2BPULSARRISCOROGERSATELTEXECOMYOTOGI